Privacy Policy

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Financieel Advies Nederland B.V. t.b.v. LUXURY INS (hierna: LUXURY INS).

Bedrijfsgegevens:

Naam: Financieel Advies Nederland B.V. (t.b.v. LUXURY INS)
Adres: Raadhuisstraat 32
Telefoonnummer: 088-0800 2800
KvK: 59024739

Website: www.luxuryis.nl

De website van LUXURY INS (www.luxuryins.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. LUXURY INS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met LUXURY INS zijn slechts enkele van deze gegevens relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

LUXURY INS verzamelt persoonsgegevens via www.luxuryins.nl middels een aantal formulieren op de website. Middels de volgende formulieren vragen wij u om verschillende gegevens:

 • Algemeen contactformulier
 • Offerteaanvraag autoverzekering
 • Offerteaanvraag woonverzekering en verzekering kostbaarhedenDe website van LUXURY INS is voorzien van een algemeen contactformulier. In dit formulier vragen wij u om:
 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

Om een offerte aan te vragen voor een autoverzekering maken wij gebruik van een aanvraagformulier. In dit formulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw straatnaam en huisnummer,
 • Uw postcode en woonplaats,
 • Uw geboortedatum,
 • Uw telefoonnummer,
 • Uw e-mailadres.

Ook vragen wij u om aanvullende gegevens over het te verzekeren voertuig (o.a. aantal schadevrije jaren, het kenteken, het merk van de auto etc.). Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvraag voor een autoverzekering te kunnen verwerken. Middels het aanvraagformulier kunt u een offerte aanvragen voor het verzekeren van uw exclusieve auto. De gegevens die wij verzamelen met het formulier gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

Om een offerte aan te vragen voor het verzekeren van uw woning of kostbaarheden maken wij gebruik van een aanvraagformulier. In dit formulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw straatnaam en huisnummer,
 • Uw postcode en woonplaats,
 • Uw geboortedatum,
 • Uw telefoonnummer,
 • Uw e-mailadres,
 • Waar u een offerte voor wilt aanvragen,
 • opmerkingen.

Middels het aanvraagformulier kunt u een offerte aanvragen voor het verzekeren van uw exclusieve woning of kostbaarheden. De gegevens die wij verzamelen met het formulier gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

LUXURY INS werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor LUXURY INS essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft LUXURY INS zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

LUXURY INS is actief op social media. De social media pagina’s van LUXURY INS verzamelen wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.luxuryins.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

LUXURY INS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

LUXURY INS treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van LUXURY INS.
 • Het personeel van LUXURY INS gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • LUXURY INS maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • LUXURY INS registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Heeft u een klacht over de manier waarop LUXURY INS met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.